Salubrizare

DEȘEURILE MUNICIPALE ÎN AMESTEC

Deșeurile municipale în amestec sunt deșeuri menajere sau asimilate acestora, altele decât cele reciclabile care în mod obligatoriu se precolectează selectiv.

La blocuri deșeurile se aruncă în containerele din locurile amenajate și se ridică periodic de operator.

La case, deșeurile se ridică săptămânal în ziua stabilită pentru fiecare stradă conform programului de mai jos.

DESEURILE RECICLABILE

Deșeurile reciclabile sunt deșeuri de Hârtie-Carton, Plastic-Metal, Sticlă. Aceste deșeuri trebuie precolectate selectiv de către fiecare beneficiar.

Tipurile de deșeuri reciclabile acceptate sunt prezentate și descrise în imaginea alăturată. Este interzisă amestecarea diferitelor tipuri de deșeuri.

La blocuri, și în spațiile publice, deșeurile reciclabile preselectate în prealabil de cetățeni pe categorii, se depun în containerele dedicate amplasate în punctele de colectare . Acestea se ridică periodic de operator.

La case, deșeurile reciclabile preselectate în prealabil de cetățeni pe categorii, se ridică de 2 ori pe lună în aceeași zi a săptămânii în care se ridică și gunoiul menajer. Săptămânile în care are loc colectarea sunt cele indicate cu verde în calendarul de mai jos.

Program colectare deșeuri reciclabile

Ridicarea deșeurilor reciclabile de la case se va face în aceeași zi cu cea destinată colectării deșeurilor municipale în amestec, dar numai în săptămânile marcate cu verde în calendarul alăturat.

DEȘEURILE PROVENITE ÎN URMA CAMPANIILOR DE CURĂȚENIE DE PRIMĂVARĂ/TOAMNĂ

Primăria Reghin și operatorul de salubrizare vor organiza campaniile de colectare a deșeurilor vegetale în săptămânile marcate cu albastru/oranj în calendarul anual de mai sus. Organizatorii își rezervă dreptul să cuprindă în cadrul acestor campanii și colectarea de deșeuri voluminoase. De asemenea perioada de colectare poate fi decalată și/sau prelungită.

Anunțuri detaliate privind perioada, durata și tipul deșeurilor acceptate se vor face în timp util pe site la secțiunea Anunțuri.

DEȘEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE)

DEEE-urile sunt preluate GRATUIT de la persoanele fizice și juridice din municipiul Reghin.
Predarea-preluarea acestor deșeuri se face la punctul de colectare al DEEE aflat în incinta RAGCL din Reghin str. Apalinei 93/A.

Pentru persoanele fizice programul de predare este de Luni - Vineri între orele 08:00 - 14:00
Persoanele juridice sunt rugate să sune la telefon 0265512611 de Luni-Vineri între orele 08:00 - 14:00 în vederea stabilirii detaliilor privind predarea DEEE

DEȘEURILE VOLUMINOASE ȘI SIMILAR VOLUMINOASE, PRECUM ȘI DEȘEURILE DIN CONSTRUCȚII SAU DEMOLĂRI

Acest tip de deșeu se ridică conform Regulamentului de salubrizare numai LA CERERE și  CONTRACOST, pe baza unei comenzi ferme din partea beneficiarului.
Comanda de ridicare se poate face în scris la sediul Ragcl SA din str. Apalinei 93/A, prin mail la sesizari@ragcl.ro, sau telefonic la nr. 0744-474867

AVIZE DE SALUBRITATE

Pentru emiterea avizelor de salubritate se va completa și depune la Ragcl SA o CERERE DE AVIZ și se va achita o taxă de emitere de 80 LEI cu TVA inclus. La cerere se vor depune în copie fizică sau electronică documentele necesare menționate în cerere (certificat urbanism, plan situație/încadrare, act proprietate/închiriere, act_identitate/certificat_înmatriculare, altele, după caz).

Persoanele care depun documente care conțin date personale, vor trebui să completeze și o DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

RAGCL prestează serviciul de salubrizare pe raza municipiului Reghin în baza contractului direct cu UAT Reghin.
Incepând cu 1 noiembrie 2019, beneficiarii serviciului de salubrizare (pers. fizice și juridice) vor achita pentru prestarea acestui serviciu o taxă de salubrizare instituită la nivelul UAT Reghin și impusă prin declarație de impunere de serviciul de taxe și impozite al Primariei Reghin.

Ai o întrebare?
Conteactează-ne

0265 512 611

sau


Trimite un mesaj