Salubrizare

 

 

ANUNȚ IMPORTANT

Începând cu data de 23.10.2023, RAGCL SA nu mai prestează servicii de colectare deșeuri de pe raza municipiului Reghin, ca urmare a încetării contractului de delegare a acestei activități. Vă mulțumim pentru colaborarea fructuoasă pe care am avut-o împreună până acum.

Pentru orice problemă de colectare a deșeurilor vă rugăm sa vă adresați noului operator sau Primăriei Reghin.

 

 

 

 


 

AVIZE DE SALUBRITATE

Pentru emiterea avizelor de salubritate se va completa și depune la Ragcl SA o CERERE DE AVIZ și se va achita o taxă de emitere de 80 LEI cu TVA inclus. La cerere se vor depune în copie fizică sau electronică documentele necesare menționate în cerere (certificat urbanism, plan situație/încadrare, act proprietate/închiriere, act_identitate/certificat_înmatriculare, altele, după caz).

Persoanele care depun documente care conțin date personale, vor trebui să completeze și o DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

RAGCL prestează serviciul de salubrizare pe raza municipiului Reghin în baza contractului direct cu UAT Reghin.
Incepând cu 1 noiembrie 2019, beneficiarii serviciului de salubrizare (pers. fizice și juridice) vor achita pentru prestarea acestui serviciu o taxă de salubrizare instituită la nivelul UAT Reghin și impusă prin declarație de impunere de serviciul de taxe și impozite al Primariei Reghin.

Ai o întrebare?
Conteactează-ne

0265 512 611

sau


Trimite un mesaj