Cine suntem?

Ragcl SA este societate cu capital integral de stat, având ca acționar unic UAT Municipiul Reghin. Drepturile şi obligaţiile care decurg din calitatea de acționar unic sunt exercitate în numele UAT Reghin în Adunarea Generală a Cționarilor de către Consiliul Local.

Servicii publice prestate

RAGCL prestează servicii publice în domeniul salubrizării și transportului public local de persoane.

Scop și Misiune

Scopul societății este asigurarea de servicii publice de calitate în beneficiul cetățenilor.

Misiunea societății este satisfacerea clienților prin: creșterea calității și lărgirea serviciilor oferite, asigurarea unui grad ridicat de profesionalism, un management performant și conservarea și protecția mediului.

Obiective de politică publică

RAGCL S.A. are ca scop prestarea serviciilor publice delegate, inclusiv operarea și mentenanța unor infrastructuri reglementate la nivel local, în condițiile de politică publică a municipiului Reghin. Astfel deși este societate reglementată în baza Legii 31/1990, RAGCL nu are ca scop principal crearea de valoare economică, respectiv crearea de profit, cât mai degrabă prestarea în condiții optime de calitate și cantitate ale serviciilor delegate, conform dezideratelor autorității publice tutelare.

 

Ce facem noi?

 Avem oameni calificați 


și stau mereu la dispoziția dvs.


CONTACTEAZĂ-NE

Ai o întrebare?
Conteactează-ne

0265 512 611

sau


Trimite un mesaj