RAGCL S.A. Reghin


Despre noi
Anunţuri/Convocări
Salubrizare/Transport
Conducerea
Transparenţa decizională
Contact

Transparenţa decizională

Hotarâri AGA / HCL-buget

Situatii financiare anuale

Rapoarte contabile semestriale

Rapoarte audit

Consiliul de administraţie

Rapoarte ale consiliului de administraţie

Codul de etică