Salubrizare - Informații utile

DESEURILE MUNICIPALE ÎN AMESTEC, altele decât cele reciclabile care se precolectează selectiv,
se ridică conform următorului PROGRAM

DESEURILE RECICLABILE (Hârtie/Carton, Plastic/Metal, Ambalaje din sticlă),
se precolectează selectiv de către beneficiari și se ridică de operatorul de salubrizare conform programului de mai jos și a instrucțiunilor alăturate. Colectarea se va face în ziua destinată colectării deșeurilor municipale din săptămânile marcate în calendar cu verde.
Calendar selective 2022 Instructiuni colectare selectivă

DEȘEURILE PROVENITE ÎN URMA CAMPANIILOR DE CURĂȚENIE DE PRIMĂVARĂ/TOAMNĂ,
se vor ridica în săptămânile marcate în calandarul anual de mai sus.

DEȘEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE), sunt preluate GRATUIT de la persoanele fizice și juridice din municipiul Reghin.
Predarea-preluarea acestor deșeuri se face la punctul de colectare DEEE din cadrul RAGCL situat în Reghin str. Apalinei 93/A.
Pentru persoanele fizice programul de predare este de Luni - Vineri între orele 08:00 - 18:00
Persoanele juridice sunt rugate să sune la telefon 0265512611 de Luni-Vineri între orele 08:00 - 14:00 în vederea stabilirii detaliilor privind predarea DEEE

DEȘEURILE VOLUMINOASE ȘI SIMILAR VOLUMINOASE, PRECUM ȘI DEȘEURILE DIN CONSTRUCȚII SAU DEMOLĂRI
sunt preluate conform Regulamentului de salubrizare doar CONTRACOST, pe bază de comandă fermă a beneficiarului.
Comanda de ridicare se poate face direct la sediul Ragcl din str. Apalinei 93/A, prin mail la office@ragcl.ro, telefonic la nr. 0744-474867

AVIZE DE SALUBRITATE
Pentru emiterea avizelor de salubritate se va completa și depune la Ragcl SA o CERERE AVIZ și se va achita o taxă de emitere de 80 LEI cu TVA inclus. La cerere se vor depune în copie fizică sau electronică documentele necesare menționate în cerere (certificat urbanism, plan situație/încadrare, act proprietate/închiriere, act_identitate/certificat_înmatriculare, altele, după caz).
Persoanele care depun documente care conțin date personale, vor trebui să completeze și o DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.


RAGCL prestează serviciul de salubrizare pe raza municipiului Reghin în baza contractului direct cu UAT Reghin.
Incepând cu 1 noiembrie 2019, beneficiarii serviciului de salubrizare (pers. fizice și juridice) vor achita pentru prestarea acestui serviciu o taxă de salubrizare instituită la nivelul UAT Reghin și impusă prin declarație de impunere de serviciul de taxe și impozite al Primariei Reghin.

Din cuprins
Salubrizare

Avize Deseuri menajere în amestec Deseuri reciclabile Campanii de surățenie primăvară/toamnă Deseuri echipamente electrice/electronice Deseuri Voluminoase/constructii