RAGCL S.A. Reghin


Despre noi
Anunțuri/Convocări
Tarife
Conducerea
Transparența decizională
Contact

Despre noi

Sediul

Societatea își are sediul principal în Reghin, str. Apalinei nr. 93A

Puncte de lucru

Stația de transfer și Hala de sortare de pe str. Gurghiului nr. 77

Casierie clienți salubrizare și abonamente transport str. Scolii nr. 9

Domenii de activitate

Serviciul de salubrizare de pe raza municipiului Reghin

Serviciul de transport public local de persoane din municipiul Reghin

Administrarea fondului locativ de stat din municipiul Reghin

Alte activități comerciale